Campanya de reciclatge de mòbils per tal de protegir els ecosistemes africans.

A Espanya existeixen més de 54 milions de línies de telèfons mòbils per uns 46 milions d’habitants, més aquells mòbils antics que són reemplaçats, dels quals se’n reciclen menys del 5%. Alhora, l’explotació del coltan, un valuós mineral que s’utilitza per a la fabricació dels mòbils, ordinadors i consoles, està en l’epicentre dels enfrontaments que produeixen milers de víctimes i refugiats  en la República Democràtica del Congo. La mineria ilegal destrueix, a més, els hàbitats d’espècies com el ximpanzé i el goril·la, en greu perill d’extinció per la cacera furtiva i la deforestació.

Aportant el teu mòbil en desús a la campanya pots ajudar a:

– REUTILITZAR terminals i reduir la demanda insostenible dels seus components.

– RECICLAR elements útils i classificar adequadament els materials tòxics, evitant la contaminació del medi.

– RECAPTAR FONDOS PER ALS PROGRAMES DE DESENVOLUPAMENT, EDUACIÓ I CONSERVACIÓ EN EL CONGO, com en el Centre de Recuperació de Ximpanzés de l’Institut Jane Goodall en Tchimpounga. Allà es cuida a més de 140 ximpanzès rescatar i es duen a terme programes de desenvolupament sostenible amb la comunitat local.

Descarregant l’etiqueta franquejada de www.mobilitzatperlaselva.org, pots enviar gratuïtament un o més telèfons mòbils, que funcionin o no, i guanyar un apadrinament anual del programa Chimpamig@s (més informació en www.janegoodall.es).

Per 30 o més mòbils, diposita la caixa amb l’etiqueta de www.mobilitzatperlaselva.org en qualsevol oficina de Correus d’Espanya o sol·licita la seva recollida gratuïta a Movilbank trucant al 902929605.

Recorda que tots els telèfons han d’anar amb bateria però sense carregador, SIM ni cap altre complement.

Per petita que sigui l’aportació, entre tots podem marcar una gran diferència.

Així que MOBILITZA’T!!

Part de la solució està en les nostres mans…

Campaña de reciclaje de móviles para proteger los ecosistemas africanos.

En España existen más de 54 millones de líneas de teléfonos móviles para unos 46 millones de habitantes, más aquellos móviles antiguos que son reemplazados, de los cuales se reciclan menos del 5%. Al mismo tiempo, la explotación del coltán, un valioso mineral que se utiliza para la fabricación de los móviles, ordenadores y consolas, está en el epicentro de los enfrentamientos que producen miles de víctimas y refugiados en la República Democrática del Congo.  La minería ilegal destruye, además, los hábitats de especies como el chimpancé y el gorila, en grave peligro de extinción por la caza furtiva y la deforestación.

Aportando tu móvil en desuso a la campaña puedes ayudar a:

– REUTILIZAR terminales y reducir la demanda insostenible de sus componentes.

– RECICLAR elementos útiles y clasificar adecuadamente los materiales tóxicos, evitando la contaminación del medio.

– RECAPTAR FONDOS PARA LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO, EDUCACIÓN Y CONSERVACIÓN EN EL CONGO, como el del Centro de Recuperación de Chimpancés del Instituto Jane Goodall en Tchimpounga. Allí se cuida a más de 140 chimpancés rescatados y se llevan a cabo programas de desarrollo sostenible con la ocmunidad local.

Descargando la etiqueta franqueada de www.mobilitzatperlaselva.org, puedes enviar gratuitamente uno o más teléfonos móviles, que funcionen o no, y ganar un apadrinamiento anual del programa Chimpamig@s (más información en www.janegoodall.es).

Para 30 o más móviles, deposita la caja con la etiqueta de www.mobilitzatperlaselva.org en cualquier oficina de Correos de España o solicita su recogida gratuita a Movilbank llamando al 902929605.

Recuerda que todos los teléfonos deben ir con batería pero sin cargador, SIM ni otro complemento.

Por pequeña que sea la aportación, entre todos podemos marcar una gran diferencia.

Así que ¡MOVILÍZATE!

Parte de la solución está en nuestras manos…

Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s